Teklif İste

Pota Ocakları

Pota Ocakları

Pota ocağında yapılan çalışma ikincil metal bilim işlemenin, rafine etme, sıvı çelik sıcaklık derecesinin ayarlanması ve çeliğin kalitesini artırma hedefi ile kimyasal kompozisyon gibi temel bir parçasıdır.

Demir çelik sektöründe pota ocağının hareketleri hidrolik açıdan daha az olsa da elektrode hareketlerinde oransal valfler ile kontrol sağlanmaktadır. Pota ocağında yapılan çalışma ikincil metal bilim işlemenin, rafine etme, sıvı çelik sıcaklık derecesinin ayarlanması ve çeliğin kalitesini artırma hedefi ile kimyasal kompozisyon gibi temel bir parçasıdır.

Ark Ocağında işlenen hurda, sıvı halde kimyasal zenginleştirme için Pota Ocaklarına getirilmektedir. Pota Ocağının komple hareketleri hidrolik olarak yapılmaktadır. Hidrolik Güç Ünitesi, Valf Standları, Akü Standı ve Azot Standından oluşmaktadır.

Standart Pota Ocağı uygulamalarında projeye göre Hidrolik sistemde üç yada dört farklı hareketi vardır. Bunlardan en önemlileri ise; Electrode Regülasyon, Roof Lifting (Kapak Açma) hareketleri olarak öne çıkmaktadır. Electrode Regülasyon silindiri ocağın içerisine girecek olan Electrodların hareketini gerçekleştirmektedir. Silindir hareketi için Rexroth yüksek hassasiyetli 4WRLE Servo valfleri kullanılmaktadır.

Roof Lifting (Kapak Açma) silindiri ocak kapak açma kapama işlemini gerçekleştirmektedir. Roof Lifting hareketi de Rexroth yüksek hassasiyetli 4WRKE Oransal valfi ile çalıştırılmaktadır.Sistemde elektrik arızalarına karşı sistemi koruma ve takviye amaçlı ROTH Akümülatör ve Azot Standı kullanılmaktadır. Dünyada projelendirilmiş değişik büyüklüklerde yaklaşık 20 Pota Ocağı Projesi Hidrolik Sistemi yapılmıştır.

Sermak Metal Pota Ocaklarının Avantajları

  • Demirli ön alaşımdan tasarruf.
  • Enerjinin tasarrufu.
  • Artan verimlilik EAF'nin rafine zamanını azaltıyor.
  • EAF'nin boşaltma sıcaklığını azaltıyor.
  • Hassas sıcaklık derecesi kontrolü.
  • Çeliğin temizliğini ve kapsamınındakilerin çıkarılmasını artırıyor.
  • Kimyasal analiz için sıkı toleransları gereçekleştirmek.