Teklif İste

Silisyum Karbür Ocakları

Silisyum Karbür Ocakları

Edward Goodrich Acheson, kil ve karbonun reaksiyonu ile daha sert malzeme elde edebileceği düşüncesiyle yaptığı deneyler esnasında 1891 yılında silisyum karbürü bulmuş ve bu ürüne Carborundum adını vermiştir. Kendisi de bir elektrod olarak vazife görmüş olan demir bir kase içine koyduğu kil ve kok karışımı arasına yerleştirdiği karbon elektroduna çok yüksek akım vermek suretiyle bu buluşunu gerçekleştirmiştir.

Acheson bulduğu kristalin değerli bir buluş olduğunun farkındaydı. Nitekim bu buluşu analiz ederek, SiC olarak formule etmiş ve daha sonra Carborondum adıyla Eylül 1891’de firmasını kurmuş, 10 Mayıs 1892 de de buluşunun patentini almıştır. Silisyum Karbür halen 1891 de bulunduğu koşullara çok benzer yöntemlerle üretilmektedir. Nitekim, yüksek saflıkta kuvartz yüksek kalite kok veya antrazit ile karıştırılarak Acheson ocağı adı verilen yüksek ısı ocaklarında 2 000°C ‘yi geçen sıcaklıkta aşağıda yer alan formüle göre reaksiyona girerek üretilmektedir.

Slisyum Karbür üretimi ileri teknoloji ve yüksek enerji sarfiyatını gerektirmektedir. 

1 ton ürün elde edebilmek için gereken endotermik reaksiyonu sağlamak saatte 8.000 – 10.000 kW enerji sarfiyatını gerektirmektedir.

Acheson ocağında üretilen SiC soğumaya bırakılır. Ürün, soğuma sonrası farklı tane boyutlarına ve kalite gereksinimlerine uygun olarak ayrıştırılır.
Düşük kalite olduğu tespit edilen ürünler yeniden üretim prosesine geri döner.